ტრენინგი

საუკეთესო კადრების მოზიდვისა და შენარჩუნებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, არსებობდეს ორგანიზაციული სწავლების და თანამშრომელთა უნარ-ჩვევების განვითარების კულტურა. ტრენინგი დამქირავებლისთვის სხვადასხვა სარგებლის თვალსაჩინო გენერირებას ახდენს. ჩვენ გავაანალიზებთ პოზიციისა და მისი მფლობელის სპეციფიკაციებს, გამოვააშკარავებთ ტრენინგის საჭიროებას, თქვენთან ერთად დავსახავთ სწავლების მიზნებს და შევადგენთ შესაბამის სასწავლო პროგრამას.

ჩვებ გვაქვს სხვადასხვა სახის ტრენინგები – ინდივიდუალური თუ ჯგუფური პროგრამები, ასევე, ონლაინ სწავლება მასობრივი ტრენინგების მიზნით.

ჩვენ შევისწავლით ტრენინგების გავლენას თქვენი ორგანიზაცის მოღვაწეობაზე და შევაგროვებთ უკუკავშირს მონაწილეებისგან; ამ ყოველივეზე დაყრდნობით ჩვენ მუდმივად ვანახლებთ სასწავლო მოდილებს და გაწვდით ზუსტად იმას, რასაც თქვენ ითხოვთ. დაგვიკავშირდით და შეიტყვეთ მეტი.

Adelante ესპანური სიტყვაა და ნიშნავს "წინ იარე"