შერჩევა

ჩვენ შეგირჩევთ საუკეთესო კადრებს, თქვენ კი შეგიძლიათ მეტი ყურადღება დაუთმოთ არსებული თანამშრომლების სამუშაოს შესრულების მართვას. მოგვანდეთ თქვენი გუნდის წევრების შერჩევა, იქნება ეს კომპანიისთვის დატვირთული სეზონისთვის დამატებითი კადრების მოძიება, დროებით ვაკანტური ადგილების შევსება თუ იშვიათი უნარ-ჩვევების მქონე კადრების მოზიდვა.

შერჩევის აუთსორსინგით შეძლებთ კონცენტრაცია მოახდინოთ თქვენს ძირითად საქმიანობაზე და დაზოგოთ რესურსი თითოეული ახალი თანამშრომლის მოძიებაზე. ჩვენ გვაქვს ახლად კურსდამთავრებულების და პროფესიონალთა ბაზა, რაც ზუსტად თქვენთვის სასურველი კადრების შერჩევას განაპირობებს.

ჩვენ შევიმუშავებთ თქვენი კორპორაციული გეგმების შესაბამი შერჩევის სტრატეგიას და მოგიტანთ რეალურ შედეგებს. დაგვიკავშირდით და შეიტყვეთ მეტი.

Adelante ესპანური სიტყვაა და ნიშნავს "წინ იარე"