კონფიდენციალობა

ადელანტე უზრუნველყოფს თქვენი პერსონალური ინფორმაციის კონფიდენციალობას. ჩვენ მკაცრად ვიცავთ საქართველოში მოქმედ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის მოთხოვნებს (2011 წლის 28 დეკემბრის აქტი #5669) პიროვნებების პერსონალური მონაცემების დაცვასა და მათ თავისუფლად გადაცემასთან დაკავშირებით.

თუ გაქვთ კითხვები ანონიმურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მოგვმართეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@adelante.ge

Adelante ესპანური სიტყვაა და ნიშნავს "წინ იარე"