ჩვენი მიდგომა აუთორსინგისადმი

აუთსორსინგი უმნიშვნელოვანესი ტენდენციაა ადამიანური რესურსების მართვის მომავლის ფორმირებაში. მიეცით საშუალება ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტებს, მეტი ყურადღება დაუთმონ სტრატეგიულ მიმართულებებს, ადმინისტრაციული ოპერაციები კი ჩვენ მოგვანდეთ – ჩვენთვის სწორედ ეს პროცესები წარმოადგენს ძირითად საქმიანობას.

როგორც წესი, აუთსორსინგი მოიცავს ბიზნეს პროცესების გადახედვას და გაუმჯობესებას. ჩვენ დაგეხმარებით პროცესების სტანდარტიზაციასა და ჰარმონიზაციაში, გავაანალიზებთ, რომელი აქტივობების გადაცემა იქნება მიზანშეწონილი გარე კონტრაქტორისათვის ისე, რომ არ დაკარგოთ კონტროლი ბიზნესპროცესებზე. დაგვიკავშირდით და შეიტყვეთ მეტი.

Adelante ესპანური სიტყვაა და ნიშნავს "წინ იარე"