პარტნიორები

ჩვენი პარტნიორია Asseco Georgia. კომპანია ქმნის მრავალი სახის პროგრამებს, მათ შორის, HR სისტემებსაც.

Adelante ესპანური სიტყვაა და ნიშმავს "წინ იარე"