კლიენტები

Adelante ესპანური სიტყვაა და ნიშნავს "წინ იარე"