ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა


ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა


ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა


ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა


ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა


ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა


ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა


ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა


ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა


ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა


ტონი გრეი
Words by Design-ის დირექტორი


ქეშინი ნავარათნამ
Alexandrite-ის დირექტორი, ცნობადი სახე მსოფლიო მასშტაბით, BBC-is wamyvani


პოლ მარსდენი
ბრიტანელი მწერალი, ბიზნესმენი და ყოფილი პარლამენტარი


ნინო სვანიშვილი
პროექტების ასისტენტი, თბილისი რივიერა